O projekte

Podeľte sa

Projekt PEStvá na tričkách vznikol s cieľom finančne podporiť Výcvikovú školu pre vodiace a asistenčné psy a zároveň rozšíriť povedomie verejnosti o problematike vodiacich psov.

Veríme, že táto téma môže osloviť mnoho ľudí a niektorí sa vďaka projektu PEStvá na tričkách možno sami rozhodnú stať sa vychovávateľom, či aspoň dogsitterom Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. Spoločnými silami môžeme prispieť k výchove a výcviku ďalších vodiacich psov a pomôcť tak i ľuďom so zrakovým znevýhodnením žiť nezávislejší a plnohodnotnejší život.

Veľká vďaka patrí všetkým autorom ilustrácií, bez ktorých by PEStvá nemohli fungovať.